ตัวอย่างงาน โครงสร้างเหล็ก ผนัง Matal Sheet หรือ Sandwich Panel

youtu.be/zdopY0Kt3G8

แสดงความเห็นด้วยเฟซบุ๊ก