รับสร้างโกดังสำเร็จรูป T:094-6322944 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ

ระยะร่นสร้างโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ระยะร่นสร้างโกดัง สร้างโรงงาน อาคารคลังสินค้า

กฎหมายที่ควรรู้ก่อนสร้างโกดัง สร้างโรงงาน เกี่ยวกับแนวอาคารและระยะต่าง ๆ

บทความเกี่ยวข้องกับข้อกฏหมายเป็นหลักเกี่ยวข้องกับการสร้างโกดัง คลังสินค้า สร้างโรงงาน
อาคาร โกดัง โรงงาน ที่สูงเกิน 2 ชั้นหรือเกิน 8 ม. ต้องมีระยะร่นดังนี้
ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 ม. ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 ม.
• ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 ม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ม. ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
• ถ้าถนนสาธาณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 ม.ขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 ม.
• โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่น ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยก่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน แต่ถ้าใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน
• โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสูงเกิน 2 ชั้นหรือสูงเกิน 8 ม. ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. แต่ถ้าอาคารสูงเกิน 3 ชั้น ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 ม.
• คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตรม. แต่ไม่เกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 ม. อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคารส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ม. ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 ม.ต้องสร้างผนังอาคารเป็นผนังกันไฟ
• คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 ม.
• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 100 ตรม. แต่ไม่เกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 3 ม. จำนวน 2 ด้าน
• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตรม. แต่ไม่เกิน 1,000 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 ม. ทุกด้าน
• โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 ม.ทุกด้าน
รับสร้างโกดังสำเร็จรูป T:094-6322944 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
ระยะร่นสร้างโรงงาน
รับสร้างโกดังสำเร็จรูป T:094-6322944 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
ระยะร่นสร้างโกดัง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้
สนใจสร้างโรงงาน สร้างโกดัง คลังสินค้า เราให้คำแนะนำด้วยความจริงใจ
โทร. 094-6322944  เจเจ ทัศพร
ID Line : @happyjj789