• รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • รับสร้างโกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok
  • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-CT ขนาด 12x18x6 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โกดังสำเร็จรูป HW-CT – ขนาด 12 x 18 x 6 เมตร

  • หลังคาทรงโมเดิร์น
  • รวมวาง  j- bolt
  • สถานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ

– ราคานี้ไม่รวมประตูม้วน กันสาด และงานก่อคอนกรีตรอบโกดัง