• โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • http://www.happyfilemanager.com/uploads/full/full-1515662466-967.jpg
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-CT 15x20x10M

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โกดังสำเร็จรูป HW-CT ขนาด 15x20x10 เมตร

 • กันสาด 9×20 ม.
 • งานก่ออิฐ 1.5 ม.
 • ประตูสไลด์ 5×5.5
 • หน้าต่าง 8 บาน
 • ประตูนิรภัย 1 บาน

หมายเหตุ

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว