โรงงาน 1 prefab ขนาดตั้งแต่ 1000 – 10000 ตรม

รายละเอียด

ก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป

โรงงานสำเร็จรูปแบบ prefab เป็นการก่อสร้างสมัยใหม่ ที่เป็นทางเลือกในการประหยัดและรวดเร็ว  เป็นการประกอบโครงสร้างจากโรงงาน

โดยผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากโรงงาน นำมาประกอบเข้าด้วยกันที่หน้างาน โดยรอยต่อเป็นน๊อต ซึ่งออกแบบรับกำลัง ให้โครงสร้างแข็งแรง

โดยโครงสร้างหลักจะเป็นเหล็กรูปพรรณ หลังคาและผนังเป็น metal sheet ซึ่งในบางครั้งก็สามารถใช้ผนังปูนสำเร็จรูปได้เช่นกัน

แสดงความเห็นด้วยเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อเรา