สร้างโกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 15 x 20 x 4 เมตร

Description

Happy Warehouse – HW – C

สร้างโกดังสำเร็จรูป ขนาด 15 x 20 x 4 เมตร

เป็นอาคารโกดัง – โครงสร้างเหล็กรีดเย็น

HappyWarehouse by Happy JJ
รับสร้างโรงงานโกดังสำเร็จรูป >> goo.gl/oduiok
ออกแบบให้คำปรึกษา จัดทำงบประมาณ
line.me/R/ti/p/%40happyjj789