HW-C450 โรงงานขนาด 15 x 30 x 6 เมตร

รายละเอียด

โรงงานขนาด 15 x 30 x 6 เมตร หลังคาเป็น เมทอลชีทหนา 0.40 มม ผนังส่วนบน

เป็นผนัง แฟนซีกันความร้อนหนา 16 มม ฉนวน PU ด้านล่างก่ออิฐสูง 1.20 เมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 1 เดือน

แสดงความเห็นด้วยเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อเรา