• โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • phuthabucha12[1]
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ
 • โกดัสำเร็จรูป T:092-859-2541 https://goo.gl/oduiok รับสร้างทั่วประเทศ

HW-CT700 โกดังสำเร็จรูป ขนาด 20 x 36 x 7 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โกดัง โรงงานสำเร็จรูป ขนาด 20 x 36 x 7 เมตร

 • พื้นที่ใช้สอย 720 ตรม
 • หลังคาเมทอลชีท
 • ผนัง EPS 2.5 เมตร และ ผนังเมทอลชีท 5.5 เมตร
 • สำนักงานชั้น 2

ออฟิศ เป็นผนัง EPS สำนักงานชั้นสอง พื้นที่ใช้สอย 36 ตรม

 • ระยะเวลาการก่อสร้าง 1 เดือน ต่อ 1 หลัง