HW-H 1000 โรงงานขนาด 30 x 30 x 8 เมตร

Description

โรงงานขนาด 30 x 30 x 8 เมตร มีสำนักงานและพื้นที่โชว์รูม และเก็บสินค้า

รับเหมาก่อสร้างสำนักงาน และโกดัง  ขนาด 1000 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยส่วนสำนักงาน 200 ตรม 2 ชั้น  ส่วนอาคารโกดังพื้นที่ 7 00 ตรม ขนาด 30 x 30 เมตร ขนาดช่วงเสาห่าง  5 เมตร ตอกเข็มพื้น รับน้ำหนักแบบ on pile โดยน้ำหนักพื้น วางบนเข็ม สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักพื้นได้ตั้งแต่ 1 – 5 ton ต่อ ตารางเมตร ความสูงตัวอาคาร 7 เมตร  หลังคา metal sheet ความหนา 0.42-0.47  mm ติดฉนวนกันความร้อนแบบ ฟลอยหนา 5 mm ออกแบบโครงสร้างได้ทั้ง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้าง prefab โครงเหล็กสำเร็จ