• prefab___________5097e5c57394f[1]
  • 1-2_2012-10-28[1]
  • 1-3_2012-10-28[1]
  • 1-4_2012-10-28[1]

prefab โกดัง และโรงงาน ขนาด 70 x 100 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขออณุญาติก่อสร้าง  รับเหมาก่อสร้าง โดย  มีสุข เรียลเอสเตท

โกดัง และโรงงาน ขนาด 70 x 100 เมตร   พื้นรับน้ำหนัก 3 ton ต่อตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 200 ตรม

โทนสีปรับเปลี่ยนตามความต้องการ