• prefab_1000______5097e3c597786[1]
  • factory1000sqm[1]
  • iso[1]
  • plan20x40x7[1]

prefab 1000 โรงงานสำเร็จรูป 1000 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงงาน พร้อมส่วนสำนักงาน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย โรงงาน 1000 ตารางเมตร

ส่วนออฟฟิศ 200 ตารางเมตร ส่วนโรงงาน 800 ตารางเมตร

พื้นรับน้ำหนัก 3 ตัน ต่อตารางเมตร