• prefab_1500______5097e407d57b8[1]

prefab 1500 ก่อสร้างโรงงาน ขนาด 1500 ตรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

F003 รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ขนาด 1500 ตรม  ด้านหน้าเป็นอาคาร 3 ชั้นส่วนของ office  ด้านหลัง เป็นส่วนของโรงงาน พื้นที่ออฟฟิศ 500 ตรม

ส่วนของโรงงาน 1000 ตรม เหมาะกับลักษณะที่ดิน ที่เป็นรูป สี่เหลี่ยมผื่นผ้า ยาว ชั้นหนึ่งออกแบบรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1 – 5 ton/m2 ส่วนชั้นสองและสามออกแบบโครงสร้างพื้นรับน้ำหนัก 500 Kg/m2 รูปแบบงานตกแต่ง สามารถปรับปรุงตามที่ต้องการ  ค่าก่อสร้างไม่รวมงานตกแต่ง ประมาณ 8000-9000 บาทต่อตารางเมตร