สร้างโกดังโรงงานสำเร็จรูป T: 092-859-2541

สีกันไฟ FireGuard

✅ สีกันไฟ FireGuard ??‍??
อาคารที่สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ไม่ได้ใช้คอนกรีตหุ้ม หากเป็นอาคารชั้นเดียว โครงหลังคาต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง? และหากเป็นอาคารสองชั้นขึ้นไป โครงหลังคาต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต ?

✅ เว้นแต่ ??✍
1.พื้นที่รวมทุกชั้นไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
2.โครงหลังคาอยู่สูงจากพื้นดินเกิน 8 เมตร และมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบป้องกันความร้อน ระบายความร้อน มิให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้าง

✅✍กฏกระทรวง ฉบับที่ 60(2549) ออกตาม “พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522″
download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr49-60.pdf
???
HappyWarehouse by Happy JJ
รับสร้างโรงงานโกดังสำเร็จรูป >> goo.gl/oduiok
ออกแบบให้คำปรึกษา จัดทำงบประมาณ
line.me/R/ti/p/%40happyjj789