โกดังสำเร็จรูป HW-C

Happy Warehouse แบบ Cold Form เหล็กกาวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น

เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4-6 เมตร การวางช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
ความกว้างของอาคารไม่เกิน 15 เมตร (ไม่สามารถมีชั้นลอยได้)
สามารถประหยัดทั้งโครงสร้างและงานพื้น

โกดังสำเร็จรูป HW-C
โกดังสำเร็จรูป HW-C

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์