โกดังสำเร็จรูป HW-CT

Happy Warehouse เสาแบบ Cold Form Truss โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss

เหล็กกาวาไนซื หรือเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-8 เมตร
เพื่อความแข็งแรงของโครงเสาถัก อาคารแบบประหยัดแต่มีข้อจำกัดคือ
ทำชั้นลอยและติดตั้งเครนไม่ได้ อาคารสูงไม่เกิน 6 เมตร

โกดังสำเร็จรูป HW-CT
โกดังสำเร็จรูป HW-CT

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์