โกดังสำเร็จรูป HW-HC

Happy Warehouse เสาแบบ Hot Roll โครงหลังคาแบบ Cold Form Truss

เหล็กกัลวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูง 4-12 เมตร
เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ใช้การผสมผสานโครงหลังคาแบ Cold Form Truss

เป็นรูปแบบอาคารที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้งานเหมือนกับ HW-H

โกดังสำเร็จรูป HW-HC
โกดังสำเร็จรูป HW-HC

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์