ติดต่อ Happy T:082-495-9364 https://goo.gl/oduiok

อพาร์เม้นท์สำเร็จรูป Happy Residence

อพาร์ทเม้นสำเร็จรูป Happy Residence สร้างเสร็จไว คืนทุนง่าย

สร้างเสร็จเร็ว 2-3 เท่า ใช้เวลา 4 เดือน ผลิตโครงสร้าง 2 เดือน ติดตั้ง 2 เดือน